بازگشت به صفحه اول

Riksorganisationens årsmöte, mars 2010

برگزارى کنفرانس سالانه سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ بيمرز، در سوئد

اين اجلاس با شرکت نمايندگان و اعضاى واحدهاى شهرى از سراسر سوئد و در تاريخ شنبه ششم ماه مارس ٢٠١٠ در استکهلم برگزار ميگردد. دستور جلسه بروال سنتى حاوى مفاد زير خواهد بود:

  • گزارش دبير شامل گزارش فعاليتها و گزارش مالى (اين گزارشات، اسناد علنى سازمان هستند)

  • پلاتفرم آتى

  • انتخابات

سازمان بيمرز در سوئد يکسال با فعاليتهاى گسترده و موفق را پشت سر گذاشته است.  مبارزه عليه سياستهاى ضد پناهندگى، فعاليتهاى گسترده تحت پرچم "ايران کشورى ناامن براى اکثريت شهروندان آن" در دفاع از حقوق پايمال شده مردم ايران توسط جمهورى اسلامى، عليه راسيسم و دفاع از حقوق زنان و کودکان مهاجر و بسيارى موارد ديگر عرصه هايى بوده است که اين سازمان وسيعا بدان پرداخته است. نشست سالانه فرصت خوبى براى آشنايى بيشتر با سازمان بيمرز و همفکرى و تبادل نظر در پلاتفرم آتى آن ميباشد. از همه علاقمندان دعوت ميشود در کنفرانس شرکت نمايند.

زمان و مکان:

شنبه ششم ماه مارس از ساعت ده صبح

 محل دفتر سازمان در Nidarosgatan 12 

دبيرخانه واحد کشورى سازمان بيمرز در سوئد

پانزدهم ماه فوريه ٢٠١٠

www.flykting.se

اطلاعات بيشتر: محمود محمدزاده  0736228726