بازگشت به صفحه اول

پیام تبریک بیمرز

به دوستان عزیز سعید دارابی نیا ،مجتبی معقوقی و حمید کدخدایی از اعضای سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز.

در چند هفته اخیر خبر کسب اقامت شما در کشور سوئد برای ما و اعضای سازمان مایه بسی خوشحالی بود. در جلسه هفتگی سازمان 5 شنبه 17 فوریه در استکهلم به این مناسبت شیرینی پخش شد و مراتب شادمانی شرکت کنندگان را جلسه را بدنبال داشت. بدیوسیله از طرف همه اعضای سازمان این موفقیت را به شماها تبریک می گویم. این پیروزی بخشا نتیجه تلاش فردی و جمعی شما طی سالها منتظر بودن و تحمل کردن همه دشواریهای پیشارو بوده است. به امید اینکه برای پیشبرد امر انسانی و حق طلبانه امر پناهندگی همچنان شما را در فعالیتهای سازمان همراه خود داشته باشیم.

برایتان آرزوی موفقیت های بیشتری داریم.

از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز- سوئد

رسول بناوند 20 فوریه 2010