بازگشت به صفحه اول

Hösten på Nidaros 12: svenska språk kurs, helpdesk för jobb sökande, tolk för olika ärende, dans- och matlagning kurs, målning och danskurs för barn med flera

برنامه فعاليتهاى دوره آتی سازمان پناهندگان ايرانى

واحد استکهلم ـ پاييز ٢٠٠٩

امکانات ترجمه و کمک براى تماس با ادارات و از جمله جستجوى کار، کلاسهاى آموزش زبان سوئِدى در سطح ابتدايى، کلاسهاى هنرى و آشپژى و غيره

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى  فصل جديدى از فعاليتهاى خود را از ماه اگوست در شهر استکهلم آغاز ميکند. دفتر سازمان در منطقه Husby قرار دارد و فعاليتهاى آن بدون هيچ چشمداشت مالى، بر روى همه علاقمندان باز است.

امورات پناهندگی و پناهجویان:

·         مشاوره و راهنمايى در زمينه امور پناهندگى با مسئولیت حسام منتظری: هر هفته  روزهاى سه شنبه ساعت 10-12  و پنج شنبه 15-18  در این رابطه خدماتی ارائه داده میشود . مراجعين ميتوانند از مشورت و همفکرى لازم برخوردار گردند.

·         هر هفته روزهاى چهارشنبه از ساعت 12 تا16 در رابطه با امور ادارى مختلف، در زمينه تماسهاى تلفنى و نامه نگارى، نوشتن تقاضانامه هاى ادارى  و امثال آن يارى داده ميشود.  کسانى که از نظر زبان سوئِدى و يا آشنايى به مقررات ادارى به کمک نياز دارند، ميتوانند از خدمات مترجم و کمکهاى ادارى بهره ببرند.

·         راهنمايى و کمک براى دسترسى به وکيل و راهنمايى هاى حقوقى

کلاسها و محافل آموزشى:

·         کلاس تدريس زبان سوئِدى در سطح ابتدايى براى بزرگسالان: چهارشنبه ها از ساعت ١٨ تا ٢٠

·         کلاسهاى تدريس کامپيوتر در سطح ابتدايى: سه شنبه ها از ساعت ١٨ تا ٢٠

·         کلاسهاى آموزش کامپيوتر در مرحله بالاتر و استفاده از دوربينهاى عکس بردارى ديژيتال: سه شنبه ها پنج شنبه ها از ساعت ١٣ تا ١۵

·         محفل آموزش آشپزى  زمان دوشنبه ساعت 11-15 و پنجشنبه 13-18

·         کلاسهاى آموزش موسيقى و رقص براى کودکان  دوشنبه ساعت 12-14

·         بعلاوه در محل دفتر سازمان محافل آموزشى متعدد در زمينه هاى اجتماعى و سياسى و فرهنگى برگزار ميگردد. ليست اين برنامه ها جداگانه منتشر ميشود.

جلسات مشورت و برنامه ريزى مشترک

·         عصر هر پنج شنبه از ساعت ١٨ جلسه عمومى و هفتگى دوستان و اعضاى سازمان برگزار ميگردد. هدف از اين جلسه برنامه ريزى مشترک فعاليتها است. هدف از اجتماع پنج شنبه تقويت همکارى و همبستگى پناهجويان با هم است. در اين نشستها  کمکهاى عملى و روزمره زندگى ميان پناهجويان و رد و بدل تجارب از جمله در زمينه پيدا کردن کار و مسکن و غيره از هدفهاى اصلى ما ميباشد. جلسات پنج شنبه با صرف شام و در فضايى شاد همراه ميباشد.

همراهى با سازمان پناهندگان و عضويت در آن ساده است:

تماس تلفنى:  

·         تلفن لوکال: 08-399734

·         تلفن موبايل مسئول دفتر سازمان:  محمود محمدزاده  0736229726

·         مراجعه مستقيم: Nidarosgatan 12  در نزديکى ايستگاه قطار  Husby Centrum

اينترنت: www.flykting.se

توجه:

سازمان سراسرى پناهندگان براى سازمان دادن نيروى پناهجويان در دفاع از حقوق اجتماعى و سياسى آنها در اين جامعه تلاش ميکند. اين فلسفه وجودى ماست. در عين حال پناهجويان و پناهندگان براى حل معضلات مختلف زندگى خود ميتوانند به نيروى همکارى و مساعدت ميان خود متکى باشند. فعاليتهاى دفتر سازمان پناهندگى براى بيشترين هميارى و مساعدت ميان علاقمندان را در دستور دارد.

فعاليتهاى سازمان محدود به پناهندگان و پناهجويان ايرانى نيست. مراجعينى که به زبانهاى فارسى و کردى تکلم ميکنند، که از جمله مردم ايران، عراق و افغانستان را شامل ميگردد، در ميان مراجعين و فعالين سازمان حضور دارند. فعاليتهاى سازمان هيچ کدام انتفاعى نيست. هزينه محدود اين فعاليتها هم اساسا از طريق هميارى و سازماندهى مشترک خود دست اندرکاران تامين ميگردد. 

همه فعاليتها و برنامه هاى ما بر نيروى داوطلبانه همشهرى ها انساندوست و حق طلب استوار است. ما و پناهجويان و مراجعه کنندگان به دفتر سازمان دست هرگونه همکارى را بگرمى ميفشاريم. کسانى که به نحوى بتوانند چند ساعت در هفته توانايى خود در آموزش زبان سوئدى، آموزش موزيک و نقاشى به کودکان، در کمک به حل مشکلات ادارى نيازمندان، راهنمايى و خدمات  بهداشتى و روانى و پزشکى و امثال آن را در اختيار ما قرار دهند؛ با آغوش باز مواجه خواهند شد. مشکلات و مصايب پناهجويان و مهاجرين نيازى به توضيح ندارد،  در مقابل انسانهاى توانا و مشتاق براى هميارى نيز بسيار است. هدف فعاليتهاى واحد سازمان در محل دفتر آن هميارى و همبستگى  براى ايجاد زندگى بهتر است.

با ما و فعاليتهاى ما آشنا شويد و به ما بپيونديد!

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ بيمرز

واحد استکهلم رسول بناوند 0708303035

www.flykting.se , ifr_s@yahoo.com 

اوت 2009