بازگشت به صفحه اول

Solidaritet fest - Nyårs fest på Nidarosgatan

اولين جشن همبستگى سازمان پناهندگان ايرانى در آغاز سال جديد ـ ١٣٨٨

جمعه ٢٧ مارس از ساعت ١٨ و نيم در Nidarosgatan 12

با همکارى

واحد استکهلم سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى هر ماهه در محل "خانه پناهجو"  جشن همبستگى را برگزار ميکند. هدف از اين جشن، گردهمايى پناهجويان و پناهندگان و تقويت روحيه همبستگى و همکارى در فضايى شاد ميباشد.  گردهمايى در اين جشن براى ما فرصتى است که نيرو و همبستگى هر چه بيشترى را در کمپين سراسرى جارى سازمان در دفاع از پناهجويان تحت عنوان "عليه اخراجها، در دفاع از حق پناهندگى" بسيج نماييم.

صرف شام و نوشيدنى بهمراه موسيقى و رقص. ورودى دريافت نميشود.

زمان:            جمعه ٢٧ مارس ٢٠٠٩

از ساعت شش و نيم بعدازظهر تا پاسى از شب

مکان:           Nidarosgatan 12 در منطقه Husby. در نزديکى ايستگاه قطار Husbycentrum

تماس:             محمود محمدزاده، تلفن: 0736228726