بازگشت به صفحه اول

Möte om 60 årsdagen av mänskligarättigheter, den här gången med Röda Korset

جلسه درباره شصتمين سالگرد اعلاميه جهانى حقوق بشر

اينبار با صليب سرخ سوئِد

 

با نزديک شدن دهم دسامبر و به مناسبت شصتمين سالگرد صدور بيانيه حقوق بشر برنامه هاى گسترده اى  در دستور کار نهادها و ارگانهاى گوناگون قرار ميگيرد. در اين نشستها و فعاليتها،  وضعيت کنونى زندگى انسانها و چگونگى دسترسى آنها به پايه اى ترين حقوق خود به بحث و تبادل نظر گذاشته ميشود.

 

  نهاد آموزشى ـ فرهنگى SENSUS، در همکارى مشترک با سازمان پناهندگان ايرانى در شهر استکهلم ميزبان چهار جلسه بحث و تبادل نظر خواهد بود. سخنگويان سازمان صليب سرخ، سازمان امنستى و سازمان ملل در استکهلم  سخنران و ميهمان  اين جلسات خواهند بود.  پنج شنبه آينده نوبت جلسه با مسئول صليب سرخ ـ Röda korset ـ    در شهر استکهلم است. 

 

 در فضاى چنين موضوعات و اجتماعاتى  طبعا جمهورى اسلامى، بعنوان شناخته شده ترين سمبل سرکوب و نقض لجام گسيخته حقوق شهروندان جامعه ايران جاى برجسته اى را اشغال ميکند. مبارزه مردم ايران و چگونگى حمايت از اين مبارزات از اجزاى طبيعى اين تجمعات بايد باشد. اين تجمعات براى ما فرصتى است که مبارزه براى خلاصى از نکبت جمهورى اسلامى را جلوى صحنه برانيم.

 

زمان: پنج شنبه ٢٧ نوامبر ، ساعت ١٨ تا ٢٠

مکان:     Medborgarplatsen

سخنران ميهمان:  Annika Heikkinen از دفتر مرکزى صليب سرخ

 

قهوه و ميوه براى شرکت کنندگان موجود خواهد بود.  

 

براى اطلاعات بيشتر و شرکت در جلسه با محمود محمد زاده تماس بگيريد:

تلفن: 0736228726

 

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ استکهلم

دوازدهم نوامبر ٢٠٠٨

در همکارى با :