بازگشت به صفحه اول

Demostrationen räddade asylsökande ifrån utvisning

دفاع جانانه براى جلوگيرى از اخراج پناهجوى عراقى

با تلاش فدراسیون سراسری پناهندگان عراقی وجنبش پناهندگی Asylrörelsen 2008 اخراج محمد حسین حمه د به کردستان عراق به شکست انجامید.

بعد از اینکه اطلاع یافتیم که‌ چند نفر از پناهندگان توسط پلیس دولت سوئد دستگیر و به حکم دادگاه اداره‌ مهاجرت باید جبرآ از سوئد اخراج شوند. طی تماسهایی که با خود این پناهجویان گرفته شد و اطلاع کامل یافتیم که قرار است در ساعت 15:30 دقیقه بعدازظهر 080408 یکی از این پناهجویان را به فرودگاه   landvette  یوتبوری وعلارغم میل باطنی خود به کردستان عراق فرستاده‌ شود ، به همین مناسبت از طرف فدراسیون سراسری پناهندگان عراق فراخوان یک اکسیون اعتراضی  در جلو اداره‌ مهاجرت Kållered داده‌ شد ، از طرف جنبش پناهندگی 2008 و فعالین مدافع حق پناهندگی این حرکت اعتراضی مورد حمایت و پشتیبای قرار گرفت.

راس ساعت یازده‌ صبح توفیق محمدی سخنگوی سازمان بیمرز و آقای Kristofer Lundberg  از حزب سوسیالیست عدالتخوه‌ و دو نفر از مسئولین فدراسیون پناهندگان عراق ریبوار حسین و کاروان لطیف با محمد محسین و آلان رئوف ملاقات کردنند به آنها قول دادن برای لغو اخراج و آزادیشان با تمام توان و قدرت تلاش خواهند کرد و سعی میکنیم افکار عمومی جامعه را بسیج کنیم.

بعد از ملاقت ما محمد محسین دستبند شده‌ توسط شش پلیس سویل در اتومبیل قرار داده‌ بودنند و میخواستند به مقصد فرودگاه‌ حرکت کنند، این عمل پلیس باعث خشم و نفرت اعتراض شدید و مقابله با پلیس شد. نیورهای پلیس قصد در هم شکستن روحیه مقاومت و اعتراض تظاهرکنندگان راداشتنند که هر لحظه به تعداد پاترولهای پلیس اضافه میشد با هوشیاری سازماندهندگان این اعتراض همه نقشه های پلیس ناکام ماند، به آنها گفتیم مگر از روی جنازه‌ ما بگذرید تا محمد رابه بغداد اخراج کنید در نتیجه چندین ساعت کشمکش و مقاوت مسدود کردن راه ها به طرف فرودگاه‌ ساعت 14،30 دقیقه نیروهای پلیس تسلیم خواسته معترضین شده‌ و از دیپورت محمد منصرف شده‌ وایشان را به درون بازاشتگاه برگرداندن. این تظاهرات ساعت سه‌ بعدازظهر پایان یافت. در طی این اکسیون اعتراضی مدیا ورسانهای سوئدی گزارش و رپورتاژ تهیه‌ میکردنند و این حرکت بازتاب و انعکاس گسترده‌ای در اکثر روزنامه های پر تیراژ شهر یوتبوری پیدا کرد.

توفیق محمدی سخنگوی سازمان پناهندگان بیمرز واحد گوتنبرگ           

تلفن تماس   0737671428              20080409

Link-tv

http://www.gt.se/webb-tv/index.html?serialid=9709