بازگشت به صفحه اول

Demonstration i Göteborg och Stockholm mot utvisningen av asylssökande ut ur Sverige

فراخوان به‌ تظاهرات عليه اخراج پناهجويان از سوئد

تظاهرات در شهرهاى گوتنبرگ روز ٢٦ آپريل

در شهر استكهلم روز ٢٩ آپريل

شهر گوتنبرگ

علارغم نابسامانى كامل در وضعيت سياسى، اجتماعى و اقتصادى در عراق اداره مهاجرت سوئد كماكان سياست ديپورت اجبارى پناهجويان عراقى را فعالانه تعقيب ميكند. مردم عراق روزانه در مقابله با جنگ، ناامنى مطلق، فقر و بلاتكليفى بسر ميبرند. اداره مهاجرت قصد دارد با زور پناهجويان را به اين وضعيت ديپورت كند. تعداد هر چه بيشترى از پناهجويان عراقى تحت تعقيب قرار گرفته اند. فشار به خانواده پناهجويان افزايش چشمگيرى يافته است. در طول هفته گذشته اكسيون دفاعى مردم انساندوست مانع اجراى حكم ديپورت چند پناهجو گرديد. اما اين مخاطره با همان حدت به قوت خود باقيست. ما ميتوانيم با اتحاد خود سياست ضد پناهندگى دولت سوئد را عقب برانيم.

 

به این منظور روز شنبه بیست و ششم ماه اپریل در مرکز شهر گوتنبرگ تجمع اعتراضی سازمان يافته داده شده است. سياست پناهندگى دولت سوئد منحصر به پناهجويان عراقى نيست. پناهجويان گريخته از افغانستان و ايران نيز دقيقا مطابق همين سياست، با سرنوشتى مشابه روبرو هستند. قبل از هر كس، اين امر خود پناهجويان است كه متحدانه عليه اين سياستها به ميدان بيايند و با اتحاد و سرسختى خود، همبستگى و حمايت گسترده مردم  و جريانات آزاديخواه مدافع حقوق انسان و پناهندگان را جلب نمايند.

از تمامی پناهجویان و انسانهای آزادیخواه دعوت میکنیم در این تظاهرات شرکت کنند.

زمان: روز شنبه ٢٦ آپریل ساعت ١٧

مکان: اكسيون با تجمع در مركز "برنز پارکن" آغاز ميگردد و سپس با راهپيمايى به سمت "یوتاپلاتسن" ادامه ميابد. Brunsparken till Götaplatsen     

 

فراخوان دهندگان:

فدراسیون سراسری پناهندگان عراق در گوتنبرگ

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز واحد گوتنبرگ

براى هماهنگى،  شركت فعال و سخنرانى از همه نهادها دعوت ميكنيم  با مسئولین این تظاهرات تماس بگیرید.

ریبوار حسین   0736197474

توفیق محمدی   0737671428

شهر استكهلم

در اعتراض به احكام اخراج پناهجويان عراقى در روز چهارشنبه ٢٩ آپريل از جانب فدراسيون پناهجويان عراقى تظاهراتى در مقابل ساختمان مجلس سوئِد سازمان داده شده است. اين تظاهرات از ساعت چهار بعدازظهر شروع و تا ساعت هفت شب ادامه خواهد داشت.

سازمان پناهندگان ايرانى با حمايت از خواستهاى مربوطه در اين تظاهرات فعالانه شركت خواهد كرد.