بازگشت به صفحه اول

Gott nytt år

نوروز، سال جديد را به شما تبريك ميگوييم.

سال تازه را با اميد و عزم و همبستگى خود به سال پيشروى در ايجاد زندگى بهتر و شايسته براى خود و همه انسانها تبديل سازيم.