بازگشت به صفحه اول

Demonstration i Göteborg till försvar av afghanska asylsökande

Asylrörelsen 2008گزارش اکسیون اعتراضی در گوتنبرگ

روز سه شنبه بیست و پنجم ماه مارش ساعت پنج بعدازظهر  اکسیون اعتراضی در محل "برنزپارکن" در  مرکز  شهر گوتنبرگ به همراه اتحادیه پناهندگان افغانی و جريان "جنبش پناهندگی در سا ل 2008"  برگزار شد.

این اکسیون اعتراضی در رابطه با نشست روز بیست و ششم دولت سوئد سازماندهى شده بود. در این نشست قرار بود كه در مورد اوضاع افغانستان و برسميت شناختن  جنگ داخلی در آن کشور تصمیم گرفته شود. اين تصميم بطور مستقيم  سرنوشت پناهجويان افغانستانى را تحت تاثير قرار ميدهد. علارغم برودت سرما و برف شدید و سازماندهى فورى  جمع قابل توجهی در اين تظاهرات شرکت کرده بودند که با در دست داشتن پلاکاردها و شعارهایی بر علیه قوانین ضد پناهندگی اداره مهاجرت و دولت سوئد و خواستار حق اقامت و لغو اخراج   مقابله براى جلوگيرى از اخراج پناهجويان گريخته به کشورهای افغانستان، عراق، ایران بودند.

در این اکسیون چند نفر آز نمایندگان جریانات شرکت کننده سخنرانی کردند. آقای یوهان زندیان از حزب چپ، توفیق محمدی از سازمان سراسری پناهندگا ایرانی بیمرز، خانم فرشته ضیایی از اتحادیه پناهندگان افغانستان، حبیب سلطانی از طرف حزب کمونیست ایران (کومله) و اقای کریستوفر لوند بری جزو سخنرانان بودند.  روزنامه پرتیراژ مترو از این اکسیون گزارش تهیه کرد.

خواست تجمع کنندگان عبارت بود از:

 لغو فوری اخراج پناهجویان به افغانستان!

برسميت شناختن جنگ داخلی و ناآمن بودن کشور افغانستان!

 لغو همه فشارها و تعقیب پناهجویان از طرف اداره مهاجرت و پلیس سوئد!

پذيرش اقامت به پناهجویان فراری که از جهنمهای افغانستان، عراق، ایران به کشور سوئد پناه می آورند!

يكبار ديگر از همه سازمانها، جریانات، نهادها، فعالین عرصه پناهندگی می خواهيم به شبکه جنبش پناهندگی بپیوندند.  پیروزی ما به تلاش مشترک ما گره خورده است.  جنبش پناهندگی در سال 2008 را حمایت و پشتیبانی کنید.

اتحادیه پناهندگان افغانستانی در سوئد

کمپین دانش آموزان

سازمان هیچ کس غیر قانونی نیست

فدراسیون سراسری پناهندگان عراقی در گوتنبرگ

شبکه پناهندگی

دانش آموزان سوسیالیست

حزب چپ در گوتنبرگ

حزب عدلتخواه سوسیالیست در گوتنبرگ

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز در گوتنبرگ

٢٦ ماه مارس ٢٠٠٨

توفیق محمدی        

0737671428