بازگشت به صفحه اول

اكسيون اعتراضى در حمايت از دانشجويان

اكسيون در شهر لولئو در شمال سوئد

در پاسخ به فراخوان دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب

سخنرانى محمد باقر عابديان در اكسيون

 

در طى ماه‌هاى اخير بازداشت گسترده‌ی دانشجويان فعال چپ، فضای سرکوب، تحت تعقیب قرار گرفتن، تهدید،  ناپدید شدن و شکنجه ی بهترین رفقایمان، تهدید خانواده های آنان فقط و فقط هراس جلادان  اسلامی را از جنبش عظیم آزادیخواهی وبرابری طلبی، که دانشجویان آزادیخواه وبرابری طلب پرچم آنرا بلند کرده اند، میرساند.

 

جمهوری اسلامی با این امید واهی که با دستگیری گسترده و شکنجه دانشجویان میتواند صدای آزادیخواهی را خفه کند و موج عظیم آزادیخواهی را سرکوب کند. رژیم منفور اسلامی با به بند  کشیدن دهها تن از رهبران جنبش دانشجویی در سیاه چالهای اوین و با انتشار اخبار شکنجه های وحشیانه و شکستن دست وپای آنها به بیرون از زندان فرستاد وبا گرفتن امضا از آنها علیه اعتقاداتشان، تلاشی است برای ساکت کردن طبقه کارگر و مردمی که از فقر و محرومیت به تنگ آمده اند، این پیام جانیان اسلامی است.

دانشجویان دربند چنگال جانیان اسلامی سخت ترین شکنجه ها را تحمل میکنند برای دفاع  از حقوق و خواسته‌هاى اساسى ملت ایران نظير آزادى بيان، آزادى‌هاى سياسى و حقوق مدنی آحاد جامعه فارغ ازهرگونه عقيده و مسلك، اختلاف سليقه و انديشه بوده است. 

باید دامنه اعتراض و جنبش دانشجویی آزادیخواه و برابری طلب را گسترش داد که در طى سالهاى اخير پيشتاز دفاع حقوق مدنی ملت ایران بودند و به چیزی جز آزادی و برابری رضایت نخواهند داد.

زنده باد آزادی!

زنده باد برابری!

مرگ بردیکتاتور!