بازگشت به صفحه اول

Demonstration till stöd av en utvisninghotade irakisk familj - Boden

اكسيون اعتراضى در دفاع از پناهجويان عراقى در سوئِد

واحد سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى در شهر" بودن" در سوئد

شنبه 23 فوریه تجمع اعتراضی در مركز شهر "بودن" در شمال كشور سوئد و بر عليه سياستهاى اداره مهاجرت براى اخراج پناهندگان عراقى برگزار گرديد. این تظاهرات به دعوت احزاب و سازمانهای متعددی از جمله حزب چپ،  حزب عدالت خواه ـ سوسياليست، انجمن"هیچ انسانی غير قانونى نيست" و واحد سازمانی پناهندگی فراخوان داده شده بود. موضوع اكسيون را حمایت از يك خانواده پناهجوى عراقى بنام " نيزار اسد محمود شامر"  تشكيل ميداد.

 

در این تجمع اعتراضی نمایندگان احزاب و سازمانها سخنرانی کردند و با اشاره به سیاست دولت سوئد واداره مهاجرت در اخراج پناهندگان عراقی، خواهان برسمیت شناساندن حق فوری اقامت دایم خانواده شامر شدند.

 

فرزاد صمیمی راسخ از طرف واحد سازمان پناهندگی در سخنرانى خويش و در گفتگو با دو روزنامه محلى با اشاره به وضعیت اسفبار و عدم تامین جانی در عراق، و ويرانه مطلق بجا مانده در حاصل جنگ و حمله امريكا گفت كه  تمام این اتفاقات دلیل بزرگی برای خروج و فرار هزاران عراقی می باشد. نميتوان با زور اين پناهجويان را به همان شرايط بازگرداند.

 

شامربا داشتن همسری باردار و فرزندی خردسال به زندگی مخفیانه روی آورده است ونیاز به کمک نهاد های انسان دوست و انسانهای آزادیخواه دارد.  

 

آکسیون حمایتی ازاین خانواده در شهر" بودن" سوئد با مو فقیت به پایان رسید.

 

فرزاد صميمى راسخ

٢٣ فوريه سال ٢٠٠٨

 

متن كامل گزارش دو روزنامه از اين اكسيون را در لينكهاى زير ميتوانيد مطالعه نماييد.

http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=85244

http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=3254346