بازگشت به صفحه اول

Aslylsökande: fyra dagars av hugerstrejk

چهار روز اعتصاب غذا در زندان و نگرانی از دپیورت

اطلاعيه شماره ٢ در رابطه با اقدامات سازمان در مقابله

با بازداشت و خطر ديپورت حسين محمدزاده

وضعیت دستگیری و حمله پلیس سوئد به خانه حسین محمد زاده را در اطلاعیه های قبلی توضیح دادیم  و قول دادیم که تمام سعی خود را برای جلو گیری از دیپورت حسین انجام خواهیم داد.

بعد از تماس های مکرر فریبا بصیری مسئول روابط عمومی سازمان سراسری پناهندگان ایرانی با پلیس سوئد و مسئولین زندانی که حسین در آن نگه داری میشد، بالاخره امروز متوجه شدیم که حسین را به زندان اداره مهاجرت انتقال خواهند داد. به محض  اطلاع  با مسئولین زندان اداره مهاجرت تماس گرفتیم و اداره مهاجرت از دادن هر گونه اطلاعات به ما خوداری کرد. ساعت 15.00 امروز  شنبه 19 ژانویه 2008 هیئتی از سازمان سراسری پناهندگان ایرانی( فریبا بصیری و بهنام آرانی) به همراه همسر حسین به زندان اداره مهاجرت مراجعه کرد و بعد از یک ساعت انتظار بالاخره موفق به ملاقات با حسین شدند.

حسین 4 روز است که اعتصاب غذا کرده است وضعیت جسمانی او مناسب نیست  و هر لحظه امکان دیپورت او به ایران وجود دارد.

با هماهنگی با وکیل حسین قرار است روز دوشنبه تقاضایی جدیدی جهت جلو گیری از دیپورت حسین به اداره مهاجرت ارسال شود. همچنین  سازمان سراسری پناهندگان ایرانی  روز دوشنبه با اداره مهاجرت تماس خواهد گرفت و وضعیت حسین را پیگیری خواهد کرد.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی واحد استکهلم  پرونده حسین را دنبال و تمام سعی خود را خواهد کرد تا از دیپورت حسین جلوگیری کند.

کمپین سازمان سراسری پناهندگان ایرانی تا به رسمیت شناخته شدن حق اقامت حسین از طرف اداره مهاجرت سوئد ادامه خواهد یافت

رعنا کریم زاده

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی واحد استکهلم

تلفن تماس : 0739286842