بازگشت به صفحه اول

تحصن در شهر گوتنبرگ

تحصن در مركز شهر گوتنبرگ از روز پنج شنبه هفتم ماه ژوئن آغاز شد.

تا اينجا اين حركت مورد توجه رسانه ها و مورد پشتيبانى مردم قرار گرفته است. دفاع از پناهجويان، اعتراض عليه اخراج پناهجويان و همينطور تشريح وضعيت حقوق پايمال شده مردم در حاكميت جمهورى اسلامى از مباحث گرم در جوار اين تحصن است.