بازگشت به صفحه اول

اكسيون

دو روز اكسيون در دفاع از حقوق پناهندگى در مركز شهر استكهلم

واحد استكهلم سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى در روزهاى پنج شنبه و جمعه ٧ و ٨ ماه ژوئن در مركز شهر استكهلم اكسيونهاى اعتراضى را برگزار ميكند.

دفاع و پشتيبانى از تحصن سه روزه در شهر گوتنبرگ عليه اخراج پناهندگان مناطق كردستان عراق و پشتيبانى از حق اين پناهجويان براى اقامت دائم از خواستهاى اكسيون استكهلم است. خواست "برخوردارى فورى همه پناهجويان از حق اقامت" از پرچمهاى سازمان سراسرى عليه سياستهاى ضد پناهندگى در سوئد ميباشد. ما خواهان اين هستيم كه رسيدگى به همه پرونده ها از جمله پناهجويان ايرانى از سر گرفته شود و با تاييد تقاضاى اين پناهجويان به سالها رنج و مشقت غير انسانى تحميلى به زندگى اين انسانها فورا پايان داده شود.

ايران تحت حاكميت رژيم اسلامى، يك كشور ناامن براى شهروندان خود است. در همين مدت اخير موج حمله به زنان، جوانان، مجازاتهاى وحشيانه علنى در خيابانها براى ترساندن مردم، دستگيرى فعالين كارگرى و حقوق مدنى يكبار ديگر در مقابل چشم مردم جهان اين حقيقت را مورد تاكيد قرار داده است. فرار مردم ايران از جهنم رژيم اسلامى يك تلاش برحق انسانى براى برخوردارى از حداقل زندگى شايسته انسانى است. اين فراريان بايد مورد حمايت قرار بگيرند. اعتراض ما به جمهورى اسلامى مسبب اصلى اين فجايع و فرار شهروندان است. اعتراض ما به دولتهاى غربى براى مماشات با اين رژيم است. اعتراض ما به قوانين ضد پناهندگى براى بستن درب اميد بروى مردمى است كه حقانيت فرار آنها و صلاحيت آشكارشان براى پناهندگى انكار ميگردد. اعتراض ما به قوانين ضد پناهندگى است كه اين فراريان را با انواع مشقات، از انتظار و بلاتكليفى تا تحميل يك گذران فقيرانه و تا انواع تحقير و تبعيض يكبار ديگر "مجازات" ميكند.

در دفاع از حقوق برحق پناهجويان به اكسيون ما بپيونديد!

مكان: ميدان سرگل، طبقه بالا، دور ميدان در كنار " رستوران مك دونالدز" 

زمان: پنج شنبه و جمعه هفتم و هشتم ماه ژوئن، ساعت ٣ تا ٦ بعداز ظهر