بازگشت به صفحه اول

يك روز داغ در فضاى سياسى سوئد

اعتراض عليه سفر وزير امور خارجه رژيم اسلامى ايران به استكهلم اين شهر و رسانه ها و فضاى سياسى سوئد را زير سلطه خود در آورد. "متكى قاتل، كارل بيلدت كلاه گذار"، "مرگ بر جمهورى اسلامي"، "قاتل و تروريستها را بيرون كنيد" ساعتها در نقاط مهم شهر گوشها را كر كرده بود.

گزارش تلويزيون سوئد، كانال يك از اين اعتراض را ببينيد!