بازگشت به صفحه اول

برگزارى كنفرانس بين المللى بيمرز

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ بيمرز كنفرانس بين المللى خود را برگزار ميكند. همزمان و با فاصله يك روز كنفرانس سالانه واحد كشورى سازمان پناهندگان در سوئد برگزار ميگردد. 

دعوتنامه مينو هميلى دبير بيمرز براى شركت در اين اجلاس 

دعوت به کنفرانس اول سازمان سراسری پناهندگان ایرانی

 

سه سال از فعاليت بيمرز ميگذرد. اکنون در صدد برگزارى اولين کنفرانس خود هستيم. در اين کنفرانس اوضاع عمومى پناهندگى، مصافهاى پيش رو و چگونگى سازمانيابى و فعاليت موثر با قوانين ارتجاعى و ضد پناهندگى دولتها از زواياى مختلف  مورد بحث قرار ميگيرد.

 

مايه خرسندى ماست که در اين کنفرانس حضور داشته باشيد و از نزديک با فعاليتها و راهکارهاى بيمرز آشنا شده و نظرات خود را در زمينه هاى مختلف مسائل پناهندگى مطرح نمائيد.

 

کنفرانس واحد سراسرى بيمرز روز جمعه ٢٥ مه و کنفرانس واحد کشورى سوئد روز شنبه ٢٦ مه در استکهلم برگزار خواهد شد.

 

در کنفرانس سراسرى از شخصيتهاى سياسى و حقوقى و فعالان حقوق پناهندگى براى ايراد سخنرانى دعوت شده است و بزبانهاي فارسى، انگليسى و سوئدى سخنرانى خواهند کرد.

 

با احترام

مينو هميلى

دبير سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى -  بيمرز

 

مه ٢٠٠٧

 

براى اطلاعات بيشتر با:

Ifr_s@yahoo.se تماس بگيريد 

دفتر سازمان در استكهلم:  ٠٨٣٠٠٧٣۴ ۰۰۴۶

 مسئولان مستقيم برگزارى كنفرانس در استكهلم
غفور عباس نژاد  
 ٧٣٦٧٦٠٧٧٦۰۰۴۶