بازگشت به صفحه اول

اعتراض عليه دعوت وزير امور خارجه رژيم اسلامى ايران به سوئد

روز دوشنبه هفتم ماه مى گروه هاى متعددى از اپوزسيون جمهورى اسلامى عليه دعوت وزير امور خارجه جمهورى اسلامى به سوئد دست به اعتراض خواهند زد. سازمان پناهندگان ايرانى با اين اعتراضات همراه خواهد بود

شهر استكهلم را به يك دادگاه عليه جمهورى اسلامى تبديل كنيم

دوشنبه هفته آینده قرار است وزیر امور خارجه  جمهوری اسلامی به شهر استكهلم بیایید. شهری که  تاریخ در هم شکستن اخرین انتخابات جمهوری اسلامی را با خود به همراه دارد. دوشنبه هفته آینده روز محاکمه یکی از متهمین  زندانی کردن کارگران، اخراج کردن دانشجویان و زندانی کردن فعالان حقوق زن است.

این دوشنبه و این دیدار متکی از استکهلم را به روز داد خواست میلیون ها ایرانی علیه جمهوری اسلامی  تبدیل خواهیم کرد. ما اجازه نمی دهیم وزیر امور خارجه حکومتی که هم اکنون کارگران ، دانشجویان و معلمان را به جرم ابراز عقیده به زندان انداحته است در اروپا جولان بدهد.خیابانهای استكهلم را  زیر پا های متکی داغ خواهیم کرد و چنان درسی به او رهبرانش خواهیم داد که دیگر جرائت نکند از اروپا دیدن کند. پشتك و واروى "جمهورى اسلامى دمكرتيك و اصلاح شدنى" بيش از حد مضحك است و دورانش بسر رسيده است. نه اين رژيم اصلاح شدنى است و نه ما زخم خوردگان رژيم اين حكومت را ميبخشيم.

 

متكى روز دوشنبه  قرار است با وزیر امور خارجه سوئد دیدار کند و در یکی از مراکز دانشگاهى شهر استكهلم سخن رانی کند. البته این محاسبه ای است که جمهوری اسلامی و ميزبانان کرده است.

تصویر دوم این است که عامل جمهورى اسلامى  می آید و در استكهلم با طیف عظیمی از مخالفان جمهوری اسلامی روبه رو می شود  و افکار عمومی سوئد، به دادستان، دادگاه او تبدیل می شوند تا او را به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه کنند.

 دولت سوئد در مقابل وجدان بين المللى، در مقابل  قاموس و احترام به حقوق بشر، در مقابل  دهها هزار شاكى مستقيم جمهورى اسلامى كه از جمله به همين شهر پناه برده اند مستقيما مسئول است و يك معذرت خواهى بدهكار است. ادعانامه ما مردم ايران در مقابل همه كسانى است كه دست زير بغل اين حكومت ميگيرند، برسميتش ميشناسند، گناهان و جناياتش را پنهان ميسازند و براى دوام اين حكومت  با انواع سازشهاى سياسى و ديپلماتيك و اقتصادى وقت ميخرند. ادعانامه مردم ايران عليه تك تك عوامل اين حكومت زمانى تمامى خواهد يافت كه دنياى معاصر انسانى را از اين نكبت خلاص كرده باشيم. در چنين تلاش، ادعانامه و كيفر خواستى  ما و همه اپوزسيون آزاديخواه  رژيم اسلامى در مقابل وجدان بيدار جامعه جهانى كوتاهى نخواهيم كرد.

 

ما اجازه نمی دهیم که متکی به استکهلم بیایید و بدون هیچ مشکلی به بیان اراجیفی در باب جمهوری اسلامی بپردازد. تخت و طبق و تشريفات و فرش قرمز در مقابل جانيان اسلامى ضد زن و ضد آزادى و ضد انسان  در شهر ما موقوف است.

كميته شهر استكهلم حزب حكمتيست

واحد شهرى استكهلم سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى

سوم ماه مى ٢٠٠٧

تماس: حسام منتظرى  0739655817

Hesam_montazaeri@yahoo.se