بازگشت به صفحه اول

كنفرانس سراسرى واحدهاى سازمان در سوئد برگزار ميشود

برگزارى كنفرانس كشورى سازمان سراسرى  پناهندگان ايرانى ـ بيمرز واحد سوئد

كنفرانس مشترك واحدهاى شهرى سازمان سراسرى پناهندگان در كشور سوئد در روز شنبه ٢٦ ماه مى ٢٠٠٧ در شهر استكهلم برگزار خواهد شد. بدينوسيله از همه اعضاى سازمان، دوستداران آن و نمايندگان واحدهاى شهرى براى شركت در اين نشست دعوت بعمل ميايد.

 اين جلسه علنى است و فعاليت و سازماندهى دور قبل و دور آتى بيمرز در كشور سوئد در دستور كار نمايندگان و ميهمانان اين اجلاس قرار ميگيرد.

واحد شهرى استكهلم به اين ترتيب ميزبان دو كنفرانس سراسرى بيمرز و همينطور واحد كشورى سوئد در روزهاى ٢٥ و ٢٦ ماه مى  خواهد بود. برگزارى هر چه  پرشور و موفقيت آميز اين دو اجلاس در گرو همكارى همه فعالين سازمان است.

سازمان سراسرى پناهندگان ایرانی - بیمرز واحد سوئد

٢٣ ماه آوريل ٢٠٠٧

براى اطلاعات بيشتر با ما  تماس بگيريد

دفتر سازمان در استكهلم: ٠٨٣٩٩٧٣۴

Ifr_s@yahoo.se

 مسئولان مستقيم برگزارى كنفرانس در استكهلم

غفور عباس نژاد   ٠٧٣٦٧٦٠٧٧٦

حسام منتظرى     ٠٧٣٩٦۵۵٨١٧