بازگشت به صفحه اول

برگزارى كنفرانس بين المللى بيمرز

برگزارى كنفرانس بين المللى  سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ بيمرز

 

بدينوسيله به آگاهى همه واحدهاى سازمان سراسرى پناهندگان در همه كشورها ميرسانيم كه كنفرانس سراسرى بيمرز در جمعه ٢٥ ماه مى سال ٢٠٠٧ در استكهلم برگزار خواهد شد.

در اين كنفرانس مسئولان و نمايندگان دبيرخانه و واحدهاى مختلف بيمرز و جمعى از ميهمانان شركت خواهند داشت. اين اجتماع علنى است و از حضور و مشاركت همه پناهجويان، پناهندگان و علاقمندان استقبال ميكنيم.

كنفرانس بيمرز فرصت مغتنمى است كه در تدارك و در طى كنفرانس مهمترين گره گاهها و مصافهاى پيش روى پناهندگان، فعاليتهاى گذشته سازمان و بعلاوه پلاتفرم دور آتى  فعاليت آن مورد بحث و تصويب قرار ميگيرد.

دبيرخانه مركزى از همه واحدهاى سازمان و فعالين و علاقمندان اين عرصه براى شركت و برگزارى هر چه موفقيت آميزتر كنفرانس دعوت بعمل مياورد.

براى اطلاع هر چه بيشتر در مورد اين اجلاس لطفا با تلفن  زير تماس بگيريد. اطلاعات بيشتر در مورد نشست متعاقبا اعلام خواهد شد.

دبيرخانه بيمرز:

 مينو هميلى

 mhomaily@yahoo.com

     

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى ـ بيمرز

٢٣ ماه آوريل ٢٠٠٧

____________________________