استكهلم | گوتنبرگ | شمال سوئد | بازار كار | زندگى از نو | سوئدى | پيوندها | در باره ما | تماس با ما


جهت اطلاع فعالین سازمان بیمرز

جهت اطلاع فعالین سازمان بیمرز
روز دوشنبه هفته آینده 29 سپتامبر، جلسه سازمان بیمرز با موضوع داعش و جایگاه جمهوری اسلامی در اوضاع کنونی برگزار می شود. برای هر زخش از این موضوع، می توانید یک بخش از آن را انتخاب و در جلسه این تاریخ مطرح کنید. این جلسه به صورت ویدیویی ظبط و در کانال سازمان بیمرز در یوتیوب پخش می شود.
دوستان زیر موضوعاتی زیر ارایه انتخاب کرده اند.
• اسماعیل رشیدی ، داعش و کوبانی
• الهه اعتمادی، داعش و خشونت علیه زنان
• میترا حسین هاشم، داعش و اسلام سیاسی
• سحر بابا سلجی، داعش و کشورهای عربی
• بابک سراج ، داعش و نظام سرمایه داری
• نازنین محمدی ، داعش و ترکیه
• مژگان دلپذیر ، داعش و استفاده ابزاری از کودکان
• زینت کریمی، چرا جوانان به داعش می پیوندند
• سیوان کریمی ، داعش و جنایت شنگال

ضمنا دوستان و علاقمندانی که میلند در این بحث شرکت کنند می توانند موضوعات خود را در این جلسه در مورد داعش بررسی کنند. ضمنا موضوع نقش و جایگاه جمهوری اسلامی در تحولات منطقه و بویژه نگاه آنها به داعش به صورت مشترک بین همه اعضا بحث می شود.
وعده ما
دوشنبه 29 سپتامبر ساعت 6 عصر
مکان، مدبوریارپلاتسن ساختمان سنسوس، طبقه 4

ادامه »"...."»


آموزش زبان سوئدی برای پناهجویان

zaban 2.png

ادامه »"...."»


آموزش زبان سویدی

برگزاری کلاسهای آموزش زبان سویدی
تهیه و پخش فیلم جلسات سازمان بیمرز

روز دوشنبه 15سپتامبر در جلسه سازمان بیمرز تیمهایی برای انجام امور سازمان تشکیل شد. سپس طرحی شش ماهه برای پیشبرد کار سازمان توسط محمود محمدزاده ارایه شد. در این جلسه قرار بر این شد که از این به بعد هر هفته موضوعی سیاسی - اجتماعی به بحث گذاشته شود و فیلم این جلسات نیز به طور منظم در یوتیوب پخش شود.
وظایف کمیته استهکلم اعلام شد.
وظایف کمیته استهکلم که توسط سیوان کریمی توضیح داده شد از این قرار بود .
1. تبلیغ که که شامل :اینترنت ـ رادیو ـ فیلم ـ ادیت توسط نازنین محمدی ـ زینت کریمی ـ سیوان کریمی
2. اجرایئی شامل : اجازه پلیس ـ و هماهنگی با احزاب و جریانات دیگر توسط محمود محمدزاده ـ میتراحسین هاشم
3. تدارکات شامل : تهیه و تدارک پلاکاردها ـ برگزاری جشن ها توسط اسماعیل رشیدی ـ سیوان کریمی

برنامه شش ماهه اول کمیته نیز از قرار زیر است:
1. برگزاری سمینارها (پناهندگی ـ سیاسی)
2. جشن های ماهیانه
3. تهیه و فیلم از جلسات و پخش آنها
4. تظاهرات
5. نشریه سازمان

ضمناً به همت یکی از دوستان، قرار شد که کلاسهای آموزش زبان سویدی برای پناهجويان عزیز در زمان قبل از جلسات سازمان برگزار شود.
کلیه پناهجویان و دوستان عزیزی که مایل به شرکت در این کلاسها هستند، می توانند با دو شماره تلفن زیر تماس بگیرند.

محمود محمدزاده: 0736228726
زینت کریمی: 9032 073786
سازمان پناهندگان ایرانی بیمرز
واحد استکهلم

ادامه »"...."»


انتخابات دبیر واحد استکهلم برگزار شد.

انتخابات دبیر استکهلم سازمان بیمرز
روز دوشنبه برابر با 8 سپتامبر انتخابات دبیر کمیته استکهلم سازمان بیمرز برگزار شد. 
در این انتخابات زینت کریمی با کسب بیشترین آرا به عنوان دبیر کمیته استکهلم سازمان بیمرز انتخاب شد. 
در ادامه کمیته ای برای انجام بهتر فعالیتهای واحد استکهلم سازمان بیمرز انتخاب شد که عبارت بودند از :
محمود محمدزاده 
نازنین محمدی 
اسماعیل رشیدی 
میترا حسین هاشم
سیوان کریمی.

برای ادامه فعالیتهای سازمان به صورت موثر، تصمیم بر این شد که فعالیتهای سازمان به صورت ریزتر بین اعضای کمیته تقسیم شود و برای هر بخش مسئول جداگانه ای انتخاب شود. بحث بیشتر در این زمینه به اولین جلسه کمیته منتخب ارجاع شد. 
کمیته جدید و همچنین دبیر جدید کمیته استکهلم از زحمات این دورهاکرم منصوری خورزنی کمال تشکر را دارد و برای وی بهترینها را آرزو دارد.

دبیر استکهلم سازمان بیمرز

ادامه »"...."»


انتخابات دبیر سراسری سوید سازمان بیمرز برگزار شد.

گزارش کنفرانس سالانه واحد کشوری سوئد
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی - بیمرز

روز دوشنبه اول سپتامبر 2014،  کنفرانس سالانه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز - واحد سوئد در شهر استکهلم برگزار شد. کنفرانس ابتدا با یک دقیقە سکوت به احترام بە همە کسانیکە در مسیر رسیدن بە کشوری امن جان خود را از دست دادەاند، آغاز شد.

سپس فرشاد پاشازاده،  دبیر سراسری سازمان پناهندگان ایرانی - واحد سوئد،  کنفرانس را افتتاح و بە شرکت کنندگان خوش آمد گفت و برنامە کار کنفرانس را آغاز نمود.

برنامەهای کنفرانس عبارت بودند از:

- گزارش یکسال گذشتە واحد سوئد و بحث حول آن.
- سخنرانی سعید آرمان دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی
- پلاتفرم دورە آتی
- انتخابات


در بخش گزارش سال گذشتە (2013 - 2014 ) کە بصورت کتبی رئوس فعالیتها همراە با نمودار از قبل تهیە و در اختیار اعضا و فعالین بیمرز قرار گرفتە بود توضیحات بیشتری را در رابطە با بعضی از فعالیتها برای شرکت کنندگان ارائە نمود. او وضعیت پناهندگی در سال 2013 و 2014 را در کشور سوئد ارائه داد. در این گزارش به بررسی وضعیت پناهجویی و درخواستهای پناهندگان برای گرفتن افامت در کشور سوئد پرداخته شد. این گزارش نشان می داد که تعداد پناهجویان به کشور سوئد نسبت به سال گذشته افزایشی چشمگیر داشته است. به دلیل وضعیت جنگی کە در کشور سوریە حاکم است، بیشترین تعداد پناهجویان را در سوئد از لحاظ شمار پناهندگان و هم از لحاظ درصد رشد،  بە خود اختصاص دادە است. 

در بخشی از این گزارش به شمار تعداد پناهندگان در کشور سوئد اشاره شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل،  با کاهش 29 درصدی همراه بودە است. 
سپس فرشاد پاشازاده به بررسی پناهندگی در کشور سوئد و وضعیت پناهندگان در این کشور پرداختند. در ادامه گزارش، فعالیتهای سازمان بیمرز در سال گذشته برای شرکت کنندگان در کنفرانس قرائت شد. این فعالیتها شامل جلسات هفتگی سازمان،  برگزاری سمینارهایی در خصوص پناهندگی، سمینارهایی به مناسبتهای ویژه از جمله روز جهانی زن،  آکسیونهایی در خصوص دفاع از حقوق پناهندگان، آکسیونهایی علیه اعدامها در ایران، آکسیونهایی در دفاع از زندانیان سیاسی و فعالین کارگری و...  بود. 

در نتیجە تلاش شبانە روزی مسئولین و همە دست اندرکاران و فعالین بیمرز در فاصلە دو کنفرانس بالغ بر ٣٥ کیس پناهندگان ایرانی کە مدتها با مشکل روبرو بودند و پشت درهای وزارت مهاجرت سوئد در انتظار بودند، قبول شدە و فعالیتهای بیمرز و سایر جریانات دیگر مدافع پناهندگی مانع از دیپورت و تحمیل شرایط بدتر بە پناهجویان در سال گذشتە شدە است.

بعد از گزارش و سخنان کوتاهی در مورد گزارش، سعید آرمان، دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی - بیمرز،  سخنانی ایراد نمود. او ضمن مهم و گسترده بودن فعالیتهای واحد سوئد سازمان سراسری، بیمرز را چتری در دنیای سیاه سرمایه داری دانست که پناهجويان فراری از جهنم جمهوری اسلامی می توانند در زیر آن جمع شوند و نیرو بگیرند و بە مطالبات بر حق پناهندگیشان برسند و دولت سوئد را با متشکل شدن خود در این ظرف و مبارزە وسیع و در پیش گرفتن راەهای قانونی بە عقب برانند و از دیپورت دەها نفر جلوگیری شود و کیسهای آنان را بقبولانند. وی همچنین اشاره کرد که علاوه بر مسایل پناهندگان که در سازمان مطرح و بررسی می شود، سازمان بیمرز به عنوان سازمانی سیاسی علیه جمهوری اسلامی فعالیت گستردە نمودە و در اعتراضات متعدد در سوئد علیە توحش حاکم بر ایران همراە با سایر احزاب و جریانات سیاسی در سوئد شرکت فعال داشتە. بیمرز در عین حال نسبت بە وقایع بین المللی حساس بودە و علیە آنچە در سوریە و غیرە گذشتە است واکنش نشان دادە است.

در بخش دوم کنفرانس، پلاتفرم دور آتی سازمان سراسری پناهندگان ایرانی - بیمرز، ارایه شد. در این پلاتفرم ضمن تاکید و ادامه کاری فعالیتهای روتین سازمان، پیشنهادهایی هم از طرف سعید آرمان، دبیر سراسری سازمان بیمرز برای بهتر شدن فعالیت سازمان، ارایه شد. این پلاتفرم به اتفاق آرا به تصویب رسید. 

بخش پایانی کنفرانس انتخاب دبیر واحد سوئد بود. در این بخش، فرشاد پاشازاده کە دبیر واحد کشوری بود و دورەهای قبلتر نیز دبیر واحد شهری استکهلم بود بد؛یل حچم کار زیاد و سایر مشغلەهای دیگر و فعالیت در عرصەهای دیگر خود را برای پست دبیر کاندید نکرد و محمود محمد زادە و رفقای سرشناس و کادر قدیمی بیمرز در سوئد خود را برای احراز پست دبیری کاندید و با اکثریت آرای شرکت کنندگان کنفرانس انتخاب گردید.

در پایان سعید آرمان، ضمن قدردانی از فعالیتهای وسیع و زحمات بی دریغ این دوره فرشاد پاشازاده، برای دبیر جدید سازمان بیمرز آرزوی موفقیت کرد.
 
محمود محمدزاده هم در سخنانی کوتاه از زحمات این دوره فرشاد پاشازاده تشکر کرد و به صورت کلی برنامه خود را برای دور آتی سازمان بیان کرد.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی - بیمرز 
واحد کشوری سوئد 
دوم سپتامبر 2014

ادامه »"...."»


جلسات هفتگی بیمرز

ادامه »"...."»


فراخوان سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز


به اطلاع اعضا و فعالین سازمان بیمرز و همچنین کلیه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب می رسانیم که سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز در کنار سایر سازمانهای دیگر، علیه حکم اعدام معلم زندانی ارژنگ داودی و همچنین تایید مجدد حکم اعدام ریحانه جباری، آکسیونی اعتراضی را در روز یکشنبه 27 یولی برگزار می کند.

ادامه »"...."»


خبر خوش

ادامه »"...."»


فراخوان تظاهرات ضد راسیسم در استکهلم

ادامه »"...."»


اکسیون اعتراضی در دفاع از زندانیان سیاسی،وعلیه توحش جمهوری اسلامی به زندانیان سیاسی در زندان اوین

ادامه »"...."»

ادامه مطالب

16860_264426211129_6796339_n.jpg
سعید آرمان
دبیر سراسری سازمان بیمرز
Saeed_arman2002@yahoo.co.uk


302519_291631927529145_867603881_n.jpg
محمود محمدزاده دبیرسراسری کشور سوئد
تلفن؛ 0736228726


10170767_617640024996669_1047262308_n.jpg
زینت کریمی دبیر واحد استکهلم سازمان بیمرز
0737869032


نشریه بیمرز

Download file

نشریه بیمرز ۳ ویژه انتخابات ۹۲


نشریه بیمرز

Download file

نشریه بیمرز شماره ۲


نشریه بیمرز

Download file

نشریه بیمرز شماره ۱ ویژه نامه کنفرانس استکهلم


ابوبکر شریف زاده دبیر گوتنبرگ

abo_sh2008@hotmail.com  تلفن     0722918070

 

دبیر واحد گوتنبرگ


محمد عابدیان دبیر شمال سوئد

0737249231

دبیرشمال سوئدادامه مطلب

 
copyright © 2007 Flykting.se