بازگشت به صفحه اول

پروژه بزرگ اداره كار براى جوانان جوياى كار

پروژه Avstamp اقدام تازه اداره كار سوئد براى كمك به جوانان جوياى كار، زير ٢۵ سال ميباشد. يك سايت پر رنگ و رو به همراه موزيك و تصاوير جذاب قرار است كه جوانان را به اين سايت جلب كند. اما اين پروژه تنها به سايت منحصر نميباشد. در هر اداره كار، دايره مخصوصى به همين امر اختصاص يافته است كه جوانان سريعا با مربيان مجرب در تماس قرار گيرند. در عين حال اين دايره با كارفرمايان هم رابطه فعالى دارد. به اين ترتيب قرار است كه جوانان در صف بيكاران مدت طولانى سرگردان نمانند. از جمله در اين سايت راهنمايى هاى لازم براى درست كردن CV به چشم ميخورد.

از سايت Avstamp ديدن نماييد: www.avstamp.nu

copyright © 2007 Flykting.se