Första sidan

Diskriminering är Förkastligt!

Ingen människa ska bli diskriminerad på grund av sitt backgrund, religion, kön eller annat. Exempel på diskriminering av flyktingar är väldigt långa och varierande. Shaima Mustafa är bara ett exempel. Vår organisation står för att barnen ska skyddas från all religösa värderingar och symboler. Vi är för sekularism särskild i skolor och när det gäller barn. Det är en grundsten i kampen mot diskriminering. Samtidigt ser vi det självklart att gå emot diskriminering mot folk på grund av deras tro, klädsel och religösa tillhörigheter.

Den öppna diskrimineringen mot Shaima är förkastlig.