Första sidan

Ny rapport: ett förlorad år

Ny rapport från integrationsverket ger tydligare syn på invadrare, det svenska samhället och integration

Ett förlorat år
(taget från integrationsverkets hemsida)
Regeringen presenterade 24 integrationspolitiska mål i budgetpropositionen för 2006. 16 myndigheter, däribland Integrationsverket, fick i uppdrag att följa upp dessa mål med hjälp av 69 indikatorer, samt att lämna egna analyser inom sitt sakområde. Integrationsverkets analyser återfinns på tre områden: nyanländas etablering, diskriminering och sysselsättning.

Två av de 24 integrationspolitiska målen som regeringen presenterade handlar om snabb etablering och integration för nyanlända. Denna rapport, Ett förlorat år, är Integrationsverkets analys på området.

Rapporten är indelad i två delar. I del 1 presenteras en analys av indikatorerna utifrån de två integrationspolitiska målen för nyanländas etablering. Del 1 avslutas med rekommendationer inför framtiden för att få en förbättrad och snabbare etablering av nyanlända. För läsaren som är intresserad av en fördjupad beskrivning av indikatorerna för nyanlända, redovisas i del 2 hur vi genomfört denna studie och resultat per indikator presenteras. Vi för även en diskussion om dessa resultat.

Rapporten kan laddas ned och läsas från verkets hemsida:

Rapporten "Ett förlorad år"