Första sidan

Integrationsverket: målen för nyanlända invandrare

Det är en bryschyr från integrationsverket vilken finns på ett antal språk. På svenska och pesiska finns en link till här:

Målen för nyanlända invandrare ur integrationsverkets egen hemsida:

Målen för nyanländas introduktion

Under den första tiden i Sverige har alla nyanlända rätt till en individuell introduktion som ska ge bra förutsättningar till egen försörjning och delaktighet i det svenska samhället.

Integrationsverket ansvarar för att statens integrationspolitiska mål får genomslag på olika samhällsområden. Integrationsverket följer upp och utvärderar introduktionen utifrån dessa mål.

Målen för introduktionen är fastställt och nedtecknat i ett nationellt dokument. De är framtagna efter samråd med Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Migrationsverket, Myndigheten för skolutveckling, Skolverket, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting.

Utifrån dessa övergripande mål sätter kommuner och myndigheter sina egna mål, som också följs upp och utvärderas. Under introduktionstiden ska personen få ett individuellt anpassat stöd. För att introduktionen ska bli framgångsrik samordnar kommunen sina insatser med t. ex. arbetsförmedling, näringsliv, skolor, landsting och frivilligorganisationer. Den nyanlända har också ett eget ansvar för introduktionen.

När introduktionen är genomförd ska personen ha fått sin utbildning och yrkeskompetens värderad och fått kunskap om svenskt samhälle och arbetsliv. Färdigheterna i svenska ska vara tillräckliga för kommunikation i vardagen. Kunskaper om demokratiska värderingar, om den svenska skolan för barn ingår också i introduktionen, liksom egna påbörjade studier, i mån av behov.

Särskilda mål för introduktion finns också för barn, äldre och funktionshindrade.

Hela informationshäftet på

svenska

Persiska(فارسى)