Första sidan

Projekt

Beskrivning av föreningens projekt i syfte att hjälpa invadrare att söka arbete.

Vad handlar vår projekt om?

Problematiken kring folk med invandrar bakgrund och arbetsmarknad behöver knappast någon förklaring. Ett faktum, det är bara så! Hur lätt det må vara att erkänna ändrar det ändå ingenting i den bittra verkligheten att det handlar om liv och död för hundratusentals människor bosatt i Sverige. Bostad, levebröd och mycket annat står på spel. Hur man tar ställning till saken när det handlar om en diskussion är en sak och den är en hel annan sak när man möter sina egna och familjens verklighet. I barnens och omgivningens ögon har man ansvar. Inte bara försörjnings ansvar utan också ansvaret att vara en ”anständig” förälder, någon med ett jobb, inte någon som belastar barnen med ordet arbetslös! Det sätter press, utomordentlig press, ekonomisk såsom mentalt, socialt och moralisk press. Det är en ren förbannelse som kallas för enkla ordet: arbetslös! Dessvärre hjälper det inta alls mycket att du byter ordet mot ordet arbetssökande!

Den gamla goda tiden är förbi. Då kunde räcka till om man skaffade sig en utbildning, visade sig villig, var frisk, utryckte sin förmåga och välvillighet mot sina medmänniskor, kunde tala förstånd med kunder och kolleger, ville ta sitt ansvar för sin egen och sin närmastes vällbefinnande så gott man bara kunde. Då klassades en sådan medborgare närmast som arbetstagare. Just från den punkten fram till ett verkligt arbete räknades som ett samhälleligt ansvar. Härifrån skulle en hel apparat komma igång och hjälpa till. Arbetsförmedlingen var en del och många andra aktörer också. Numera räcker inte att man ställer sig i kö efter något arbete. Det finns ingen kö alls. Det finns ingen aktiv aktör, ingen hjälp. Det är helt enkelt den arbetslöse själv som bär allt ansvar. Skillnaden mellan orden ”arbetslös” och ”arbetssökande” i den djupaste bemärkelsen är borta nu. Som en arbetslös är du din egen förmedlare, egen informatör, egen agent och egen marknadsförare av dig själv. Vad händer med arbetsförmedlingen? Tja, utöver en hel del annat finns dem för att påminna de arbetslösa den verkliga innebörden av arbetslöshet och vad en arbetslös ska börja axlas med, på egen hand!

 

Om du som en arbetslös inte har någon ”kontakt” som fixar fram en genväg till arbete kommer du mycket att göra dag och natt. Vi har tänkt oss att vara till hjälp. Vår hjälp är anspråkslös. Vi vill avlasta, vara till hjälp i en arbetslöses besvärliga och krävande ”sysslor”!

Vilka problem har vi fokus på?

Arbetslösheten betyder många vardagliga ”sysslor”, oftast besvärliga och krävande, både mentalt och fysisk. Det finns en del arbete att få arbetsförmedlingen nöjd, det vill säga fylla i listan med sökta arbete och annat. Ännu viktigare är det arbete som man måste göra konsekvent och noggrant och tålmodigt för att öka sin chans till någon anställning.

  • Sökandet: var ska man söka? Vilka alternativ finns det tillgänglig? Bemanningsföretag, annonser, nät, tidningar, …
  • CV skrivningar och annat att presentera sig
  • Kontakt med olika instanser
  • Tekniska detaljer: översättning av gamla betyg, söka efter utbildning, telefon samtal med myndigheter, att ordna en mail-adress, osv.
  • Informativa insatser: översättning av artiklar och nyhetsspalter relaterade till arbetsmarknaden

Invandrare eller svenskar?

De ovannämnda problemen krånglar till för alla arbetssökande både svenskar och invandrare. Men vårt projekt är fokuserade på just folk med invandrarbakgrund. Vår insats har huvudsakligen språklig innebörd. Dessutom även bland invandrare med all förekommande grupperingar har vi speciellt fokus på två områden. Nyanlända invandrare är det första grupp samt just kvinnor inom nyanlända invandrare.

Arbete eller andra former försörjnings sätt?

Vi är koncentrerade på arbetsmarknaden. Försörja sig kan man förstås gå efter på olika vägar. Det är många invandrare vilka ser ”starta eget” som det endar möjliga alternativ att försörja sig med. Det finns säkert många andar behöriga instanser som kan vara till hjälp vid sådant önskemål och problem. Vi kan tyvärr inte hjälpa i det här området.

Däremot är vi beredd att vara till hjälp när det gäller utbildning. Vi bemöter många utbildade invandrare vilka har inte lyckats få ut något nytta av sina tidigare utbildningar. Dessutom finns det många andra som tänker sig utveckla vidare sina färdigheter genom olika utbildningar. Vi är angelägen att kunna erbjuda bra hjälp till de som söker.

 

Vilka är våra konkurrenter?

Vi, vårt projekt är varken arbetsförmedlingen eller andra frivilliga insatser. Vi erbjuder en del hjälp som vi känner att det behövs. Vi försöker även att våra klienter kan utnyttja arbetsförmedlingen och andar aktörer bättre än de gör idag. Vi söker samarbete och goda kontakter med arbetsförmedlingen. Vi söker erkännande hos kista statsförvaltningen. Vår största förhoppning är det att sådana instanser ser positivt på vårt arbete. Det är samma när det gäller utbildningen. Det bästa instans för olika utbildningar är förstås själva relaterade institutionen. Vi har sett många fall där personerna hittar inte rätt. Vi försöker gärna att vara till hjälp på traven i sådana sammanhang också.

 

Vad kan förväntas?

Vårt önskemål är att kunna underlätta för en hel del folk med invandrar bakgrund i ett sådant viktigt område som att söka jobb. Vår målgrupp är invandrare som befinner sig i sina inledande år i det nya samhället. De har haft relativt långt asylprocess, en process fylld med negativa erfarenheter. Brist på information är en vanligt förekommande aspekt. Vi fyller några funktioner, språk och information är det mest grundläggande vad man kan förvänta ifrån oss.

Hur gör vi det?

Vi har en lokal i Husby. Lokalen är öppen alla vardagar med långa öppettider. I vår rymliga och färska lokal är ett rum tillsatt för projektet utrustat med dator och informationsblad i olika relaterade avseende till exempel en lista över bemanningsföretag och annat. Vi har en projekt ledare tillgänglig 4 dagar i veckan som tar emot klienter. Här kan förekomma diskussioner i grupp eller bokas individuell möte för att skriva CV och andra handlingar, ringa samtal till handläggare eller andar viktiga ärenden.

Att anordna föreläsning/seminarium med arbetsförmedling eller andar inblandade aktörer ingår också i projektet vilka arrangeras i vår lokal.

Vem vänder ni Er till?

Ni är välkomna för besök/kontakt. Vi finns i vår lokal och vi är tillgängliga via telefon. Närvarande personer i lokalen är beredda att svara på frågor och hjälper gärna till.

En gång till, när och hur?

När: Varje dag mellan 10 – 17

Var: Husby området: nidarosgatan 12, bara 100 meter ifrån tunnelbanan vid Husby centrum

Hur: besök eller kontakt, telefon 08-399734, mail:nidaros12@yahoo.se