Första sidan

En typisk förmedlare för invandrare

 

 

Faiz har koden till arbete

- för invandrare

 

Det är inte språket det beror på i första hand. Inte heller är det utseendet. Det viktigaste är att ha koden för att kunna komma till tals med företagare. Det har Faiz Jaber.
Han är envis och ger inte upp i första taget. Ändå tog det mer än ett år för honom att få gehör för sina idéer. Ett projekt där invandrare ska få hjälp till anställning på företag i Östergötland. Faiz Jabers arbete som projektledare består i att fungera som en förmedlande länk mellan
invandrare och företag.

Från sitt kontor i Linköping har han varit i kontakt med 130 företag i Östergötland. Antingen har han åkt ut till företagen personligen eller så har cheferna, oftast från de mindre företagen, kommit till hans kontor i Linköping. Det är just dessa möten som Faiz Jaber beskriver som oerhört viktiga. Att kunna förstå vad det är som företaget vill ha och vem det är som de söker för en specifik tjänst. Det är viktigt att inte göra någon skönmålning utan placera ut personer som har en bra chans att fungera i företaget. Att få rätt person på rätt plats.
-Jag har koden, säger Faiz Jaber självsäkert.

Han är född i Irak, är civilingenjör, gift med en svensk fru och bosatt i Sverige sedan åtta år tillbaka.
Han kan kosta på sig att vara sådär osvensk och lite styv i korken. Hitills har 45 invandrare fått fast anställning. Ytterligare 30 invandrare
har praktik, som ofta leder till en anställning.
Från början ingick bara högutbildade invandrare men ryktet har spridit sig om möjligheten att få arbete genom Faiz Jabers projekt. Och idag finns även de med lägre utbildning med.
Projektet som fyllt ett år och ska pågå i ett och ett halvt år till. Det stöds av Linköpings kommun, Arbetsförmedlingen, SAF, Föreningen Internationella ingenjörer och Alenta AB.

De som tvivlade på hans trovärdighet för ett år sedan, vet nu vad han talade om. Resultat saknas inte. Det har kanske gått lite för bra till och med. Egentligen har han ännu bättre siffror men...
-Jag vill inte trampa för många på tårna. Därför vill jag inte presentera mina senaste siffror utan hålla dem hemliga ett tag till.
Och plötsligt låter han väldigt svensk. Det är kanske det som är koden till framgång - att få en blandning med lite från varje kultur som är sådär lagom. Finns det något svenskare än lagom!

text: INA LARSSON
illustration: HENRIK LANGE

 

http://www.alba.nu/Alba_7_97/faizkoden.html